Ne maradj le a JOY-napokról,
keresd a kuponokat az Instyle magazinban!
0 nap
0 óra
0 perc
múlva kezdődik a JOY-napok!múlva vége a JOY-napoknak!

Impresszum

INSTYLE.hu

Főszerkesztő

Szarka-Alberti Petra Bianka

Vezető online szerkesztő

Kálmán Zsófi

Online szerkesztő

Tihanyi Luca

Szerkesztőségi asszisztens

Palotai Nóra

InStyle magazin

A Marquard Group Hungary tagja

Kiadó:

Jürg Marquard

Főszerkesztő / editor-in-chief
Szarka-Alberti Petra
[email protected], @petrabianka

művészeti vezető
Jávor Attila

Közreműködők:

Besenyei Bianka Felelős szerkesztő
Budai Zita Korrektúra
Ferenczi Dóra Tervezőszerkesztés
Gönczy Andrea Viktória Styling, divatszerkesztés
Kenesei Anikó Szépségszerkesztő
Koltai Katalin Képszerkesztő
Skyba Irina Styling, divatszerkesztés

Kiadó

Marquard Media Magyarország Kft.,
1036 Budapest, Perc u. 8.

Tel.: +36 20 6667733
Levélcím: 1300 Budapest, Pf. 278.

Ügyvezető igazgató Fenyővári Szilvia

[email protected]

Digitális és üzletfejlesztési igazgató Lencsés Dávid

[email protected]

Kereskedelmi igazgató

Szabó Zsolt [email protected]

Produkciós igazgató Tompa Csilla

[email protected]

Vezető lapreferens Gyalog Bettina
[email protected]

PR és vállalati kommunikáció
[email protected]

Hirdetés [email protected]

Nyomdai előkészítés Colorcom Media

Nyomda Ipress Center Central Europe Zrt.

2600 Vác, Nádas utca 8.

Felelős vezető: Borbás Gábor ISSN: 0865350X

terjesztés
Árusításos úton terjeszti:

Lapker Zrt., Magyar Posta Zrt.

Előfizetésben terjeszti:

Magyar Posta Zrt. 1089 Budapest, Orczy tér 1.

Előfizethető weben: instyle.hu, elofizetesem.hu, telefonon: +36 20 666 7744, e-mailben:

[email protected], levélben:
InStyle-előfizetés 1300 Budapest, Pf. 278.

Ügyfélszolgálat a kiadónál: +36 20 666 7744, [email protected], a postán:

+36 80 444 444, [email protected]

Kiadónk érvényes mindenkori Előfizetési Általános Szerződési Feltételei, valamint az adatvédelmi nyilatkozatunk megtekinthető a marquardmedia.hu weboldalon. Külföldön árusításos úton terjeszti a Color Interpress Kft., 1039 Budapest, Hatvany Lajos utca 14.

Tel.: +36 1 243 9232, [email protected] és a HungaroPress Sajtóterjesztő Kft., 1097 Budapest, Táblás utca 39.
Tel.: +36 1 348 40 53,
[email protected]

Az InStyle magazinnal kapcsolatos minden szerzői jog mint védjegyjogosultat a Marquard Media Magyarország Kiadó Korlátolt Felelősségű Társaságot illeti. Minden jog fenntartva a véd-jegyjogosult számára. A nevezett védjegy nem használható fel, illetve semmilyen módon nem többszörösíthető a Marquard Media Magyarország Kiadó Korlátolt Felelősségű Társa-ság engedélye nélkül. A szám tartalmaz több olyan anyagot, amelyeknek első megjelenési helye az InStyle-USA. Ezeket a Time engedélyével a Marquard Group Hungary védjegye alatt használtuk fel. Meg nem rendelt kéziratokat és fotókat nem őrzünk meg és nem kül-dünk vissza. A Marquard Group Hungary egyéb kiadványai: Magyarország: JOY, JOY-NAPOK, ÉVA, RUNNER’S WORLD, GYEREKLÉLEK, APA MAGAZIN, FAMIILY.HU, SHOPPIEGO Németország: GAMESWORLD, PC GAMES, PC GAMES HARDWARE, BUFFED, AREAMOBILE, SFT, WIDESCREEN, PC GAMES MMORE, PLAY4, N-ZONE, GAMES AKTUELL, GAMEZONE, VIDEOGAMESZONE, MAKING GAMES, GERMAN DEVELOPER AWARD, LINUX-MAGAZIN, LINUX USER, RASPBERRY PI GEEK, LINUX COMMUNITY, 4PLYERS, 4NETPLAYERS, GOLEM

https://marquard-media.com/companies-and-brands/

A fent írt e-ma-il-cí-mek-re tör-té-nő e-ma-il kül-dés-sel az adat-köz-lő hoz-zá-já-rul ah-hoz, hogy e-ma-il-cí-me, il-let-ve egyéb közölt ada-tai alap-ján a ki-adó tá-jé-koz-ta-tót és rek-lámanya-go-kat küld-jön szá-má-ra, és az e-ma-il-cí-met, va-la-mint a kö-zölt ada-tokat mar-ke-tingcél-ból a hoz-zá-já-ru-lás vissza-vo-ná-sá-ig ke-zel-je és továbbadja partnereinek az irányadó jogszabályok betartásával. Az adat-köz-lés ön-kén-tes. Az adat-köz-lés-hez adott hoz-zá-já-ru-lás a ki-adó cí-mé-re írt le-vél-lel bár-mi-kor vissza-von-ha-tó.

A magazinban megjelenő hirdetések tartalmáért a kiadó nem vállal felelősséget. Az elhelyezett fizetett politikai és társadalmi célú hirdetések nem tükrözik a szerkesztőségek vagy a kiadó véleményét. A hirdetések közzétételekor teljes mértékben figyelembe vesszük a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezéseit, valamint az önszabályozó reklámpiacon kialakult gyakorlatot.

A magazinban szereplő termékinformációk és árak tájékoztató jellegűek, nem minősülnek közvetlen ajánlattételnek! Az ezekkel kapcsolatos változtatások jogát a termék forgalmazói fenntartják. Vásárlás előtt mindenképpen érdeklődjön a forgalmazóknál.

InStyle © 2024 Time inc. Minden jog fenntartva.

A Marquard Group Hungary nem ad helyet felületein az állati szőrből készült termékek megjelenítésének.

Szépség

Helyes hajápolási rutin: Avagy 5+1 működő praktika a sérült haj ellen

Promóciók

Öltöztesd életed abba, ami értékes! - az Answear.hu-val!

Promóciók

Klasszikusra hangolva - Megérkeztek a népszerű Gino Rossi és Badura márkák vadonatúj cipői és táskái a CCC polcaira