Impresszum

INSTYLE.hu

Főszerkesztő

Szarka-Alberti Petra Bianka

Vezető online szerkesztő

Kálmán Zsófi

Az oldal szerkesztésében közreműködnek:

Ujvári Viktória

Szerkesztőségi asszisztens

Palotai Nóra

InStyle magazin

A Marquard Group Hungary tagja

Kiadó:

Jürg Marquard

crossplatform főszerkesztő / editor-in-chief
Szarka-Alberti Petra
instyle@instyle.hu, @petrabianka

művészeti vezető
Jávor Attila

Közreműködők:

Budai Zita korrektúra
Ferenczi Dóra tervezőszerkesztés
Balázs Barbara szerkesztés
Kenesei Anikó szépségszerkesztés
Koltai Katalin fotóprodukció
Skyba Irina styling
Várai Lúcia styling @luciavarai

Kiadó

Marquard Media Magyarország Kft.,
1036 Budapest, Perc u. 8.

Tel.: +36 20 6667733
Levélcím: 1300 Budapest, Pf. 278.

Ügyvezető igazgató Fenyővári Szilvia

sz.fenyovari@marquardmedia.hu

Operatív igazgató Pintér Klára

k.pinter@marquardmedia.hu

Produkciós igazgató Tompa Csilla

cs.tompa@marquardmedia.hu

Digitális és üzletfejlesztési igazgató Lencsés Dávid
d.lencses@marquardmedia.hu

Salesosztály-vezető
Takács-Balogh Zelma z.balogh@marquardmedia.hu

Marketingosztály-vezető
Csik Henriett (h.csik@marquardmedia.hu)

Senior brand menedzser Hámori Zsuzsa
zs.hamori@marquardmedia.hu

Vezető lapreferens Gyalog Bettina
b.gyalog@marquardmedia.hu

PR és vállalati kommunikáció
kapcsolat@marquardmedia.hu

Hirdetés hirdetes@marquardmedia.hu

Nyomdai előkészítés Colorcom Media

Nyomda Ipress Center Central Europe Zrt.

2600 Vác, Nádas utca 8.

Felelős vezető: Borbás Gábor ISSN: 0865350X

terjesztés
Árusításos úton terjeszti:

Lapker Zrt., Magyar Posta Zrt.

Előfizetésben terjeszti:

Magyar Posta Zrt. 1089 Budapest, Orczy tér 1.

Előfizethető weben: instyle.hu, elofizetesem.hu, telefonon: +36 20 666 7744, e-mailben:

elofizetes@marquardmedia.hu, levélben:
InStyle-előfizetés 1300 Budapest, Pf. 278.

Ügyfélszolgálat a kiadónál: +36 20 666 7744, elofizetes@marquardmedia.hu, a postán:

+36 80 444 444, kiadoireklamacio@posta.hu

Kiadónk érvényes mindenkori Előfizetési Általános Szerződési Feltételei, valamint az adatvédelmi nyilatkozatunk megtekinthető a marquardmedia.hu weboldalon. Külföldön árusításos úton terjeszti a Color Interpress Kft., 1039 Budapest, Hatvany Lajos utca 14.

Tel.: +36 1 243 9232, info@colorinterpress.hu és a HungaroPress Sajtóterjesztő Kft., 1097 Budapest, Táblás utca 39.
Tel.: +36 1 348 40 53,
hunpress@hungaropress.hu

InStyle International

Editor in Chief
Laura Brown

Executive Creative Director
Rina Stone

Executive Managing Editor
Lavinel Savu

Deputy Creative Director
Brian Anstey

Senior International Coordinator Angelica Cruz

Contributing
International Assistant
Joey Wu

Group Publisher

Agnes Cronin

Partnerships, Licensing

and Syndication

VP, Partnerships, Licensing
and Syndication Business Affairs

Tom Rowland
Executive Director,
Licensing Operations
Paul Ordonez

Senior Director of Business
Development
Wendy Zhang

Manager, business development
Nicholas Arnold

assistant manager, business development
Thomas D. Rodriguez

Meredith Corporation

chairman & CEO
Tom Harty

Chief Financial Officer
Joseph Ceryanec

Chief Development Officer
John Zieser

President, Meredith
Local Media Group

Patrick McCreery
Senior Vice President,
Human Resources
Dina Nathanson

Executive Chairman
Stephen M. Lacy

Vice Chairman
Mell Meredith Frazier

Az InStyle magazinnal kapcsolatos minden szerzői jog mint védjegyjogosultat a Marquard Media Magyarország Kiadó Korlátolt Felelősségű Társaságot illeti. Minden jog fenntartva a véd-jegyjogosult számára. A nevezett védjegy nem használható fel, illetve semmilyen módon nem többszörösíthető a Marquard Media Magyarország Kiadó Korlátolt Felelősségű Társa-ság engedélye nélkül. A szám tartalmaz több olyan anyagot, amelyeknek első megjelenési helye az InStyle-USA. Ezeket a Time engedélyével a Marquard Group Hungary védjegye alatt használtuk fel. Meg nem rendelt kéziratokat és fotókat nem őrzünk meg és nem kül-dünk vissza. A Marquard Group Hungary egyéb kiadványai: Magyarország: JOY, JOY-NAPOK, ÉVA, RUNNER’S WORLD, GYEREKLÉLEK, APA MAGAZIN, FAMIILY.HU, SHOPPIEGO Németország: GAMESWORLD, PC GAMES, PC GAMES HARDWARE, BUFFED, AREAMOBILE, SFT, WIDESCREEN, PC GAMES MMORE, PLAY4, N-ZONE, GAMES AKTUELL, GAMEZONE, VIDEOGAMESZONE, MAKING GAMES, GERMAN DEVELOPER AWARD, LINUX-MAGAZIN, LINUX USER, RASPBERRY PI GEEK, LINUX COMMUNITY, 4PLYERS, 4NETPLAYERS, GOLEM

Lengyelország: CKM.PL, Kozaczek, Papilot,

ZEBERKA, SHOPPIEGO

https://marquard-media.com/companies-and-brands/

A fent írt e-ma-il-cí-mek-re tör-té-nő e-ma-il kül-dés-sel az adat-köz-lő hoz-zá-já-rul ah-hoz, hogy e-ma-il-cí-me, il-let-ve egyéb közölt ada-tai alap-ján a ki-adó tá-jé-koz-ta-tót és rek-lámanya-go-kat küld-jön szá-má-ra, és az e-ma-il-cí-met, va-la-mint a kö-zölt ada-tokat mar-ke-tingcél-ból a hoz-zá-já-ru-lás vissza-vo-ná-sá-ig ke-zel-je és továbbadja partnereinek az irányadó jogszabályok betartásával. Az adat-köz-lés ön-kén-tes. Az adat-köz-lés-hez adott hoz-zá-já-ru-lás a ki-adó cí-mé-re írt le-vél-lel bár-mi-kor vissza-von-ha-tó.

A magazinban megjelenő hirdetések tartalmáért a kiadó nem vállal felelősséget. Az elhelyezett fizetett politikai és társadalmi célú hirdetések nem tükrözik a szerkesztőségek vagy a kiadó véleményét. A hirdetések közzétételekor teljes mértékben figyelembe vesszük a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezéseit, valamint az önszabályozó reklámpiacon kialakult gyakorlatot.

A magazinban szereplő termékinformációk és árak tájékoztató jellegűek, nem minősülnek közvetlen ajánlattételnek! Az ezekkel kapcsolatos változtatások jogát a termék forgalmazói fenntartják. Vásárlás előtt mindenképpen érdeklődjön a forgalmazóknál.

InStyle © 2021 Time inc. Minden jog fenntartva.

Jelen lapszám olyan anyagot tartalmaz, amely eredetileg az InStyle amerikai kiadásában lett közzétéve, és a Time Inc. engedélyével kerül újbóli közlésre. A Time Inc. teljes egészében a Meredith Corporation tulajdona, 2020.

A Marquard Group Hungary nem ad helyet felületein az állati szőrből készült termékek megjelenítésének.